Vi är Chillicon

Tänk dig en medarbetare som aldrig går på rast, som aldrig blir sjuk, aldrig gnäller på den obekväma stolen, aldrig socialiserar på Facebook och inte ens dricker kaffe. Den medarbetaren kan vi bli i din verksamhet.

Camilla

Projektledning, trycksaker och webb / innehållshantering

Camilla grundade företaget Chillicon Media år 2004, vilket 2006 blev Chillicon AB. Hon är utbildad inom Desktop Publishing/grafiska design, Webbdesign och 3D-modellering. Camilla sköter planering, samordning och strukturering av pågående och nya projekt samt har den huvudsakliga kundkontakten för befintliga och nya kunder. Hon har hand om löpande underhåll såsom uppdateringar och supporthjälp för en stor mängd webbplatser samt skapar trycksaker och digitala produktioner såsom annonser, banners, manualer, foldrar, produktblad etc.

Fredrik

Produktion, programmering och design / grafiska profiler

Fredrik har arbetat professionellt med Internet i över 20 år på flera olika byråer. Han har det kreativa ansvaret för all nydesign av webbplatser, grafiska profiler, logotyper etc och arbetar med gränssnittsutveckling (HTML/CSS/Script) i responsiv design. Fredrik ansvarar också för utveckling och programmering/simulering av prototyper, en arbetsmodell vi ofta arbetar med i större, mer komplexa projekt där användarflöden och design behöver utvärderas innan systemutveckling tar vid. Fredrik är delägare i Chillicon AB sedan 2006.